שדרות ירושלים, יפו – מבט כללי
Jerusalem Boulevard, Jaffa – General View

דמויות וסצנת הרחוב

The people & street scene

Portraits of people who live / work around the boulevard

אדריכלות בשדרה

Architecture